نخستین دوره مسابقات موت کورت حقوق ورزش و نخستین دوره رقابت های نظریه برتر کارشنـــاسی  امور ورزشی

اسامی تیم های راهیـــافته به مرحله حضوری مسابقات موت کورت حقوق ورزش

پیرو ارزیــابی لوایح کتبی تیم های شرکت کننده در نخستین دوره رقابت های « موت کورت حقوق ورزشی » و نظریات کارشناسی نخستین دوره رقابت های « نظریه برتر کارشناسی » توسط داوران پنل های مربوطه ، اسامی 8 تیم و 3 شرکت کننده برتر مسابقات به شرح ذیل اعلام می گردد. شایان ذکر است معرفی و تقدیر از نفر برتر از میان  سه شرکت کننده منتخب از مرحله اول این رقابت ها در مراسم اختتامیه همایش (17 اسفند ) به عمل خواهد آمد.

 

تاریخ های مهم:

  • آغاز فرآیند ثبت نام : 1 دی ماه
  • آخرین مهلت ثبت نام : 8 بهمن ماه
  • انتشار سناریو و قواعد شکلی مسابقات : از 1بهمن ماه
  • آخرین مهلت ارسال لوایح کتبی و نظریات کارشناسی : 20 بهمن ماه
  • اعلام تیم های برتر راهیافته به مرحله حضوری مسابقات : 30 بهمن ماه
  • مرحله حضوری مقدماتی رقابت ها : 16 اسفند ماه
  • مرحله فینال رقابت ها : 17 اسفند ماه

تعداد اعضاء تیم موت کورت : 3 یا 4 نفر ( حضور مربی الزامی نبوده و جزء اعضاء تیم محسوب نمی شود. )

شرکت در رقابت های نظریه برتر کارشناسی به صورت فردی است.