دکتر  اوتمار وی

کشور: اتریش
رشته: جامعه شناسی ورزشی

سمت: استاد دانشگاه  وین 

حوزه مطالعاتی:  جامعه شناسی ورزشی،  مطالعات بین فرهنگی

اطلاعات و آشنایی بیشتر با ایشان:

 https://ufind.univie.ac.at/en/person.html?id=6165 

 


دکتر دویانگ پیون

کشور: انگلستان (اصالت کره جنوبی)

رشته: مدیریت و بازاریابی ورزشی
سمت: استاد دانشگاه لافبرو

حوزه مطالعاتی: توسعه برند ورزشی، رفتار سازمانی

 اطلاعات و آشنایی بیشتر با ایشان:

https://www.lboro.ac.uk/schools/sport-exercise-health-sciences/people/doyoung-pyun/

 

دکتر لئونز ادر

کشور: سوئیس

سمت: رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی (فیزو)

حوزه مطالعاتی: ورزش دانشگاهی

اطلاعات و آشنایی بیشتر با ایشان:

 https://www.linkedin.com/in/leonz-eder-6591922/

دکتر  مارکو  آیوسا

کشور: ایتالیا
رشته: بیومکانیک ورزشی

سمت: استاد دانشگاه  ساپینزا رم

حوزه مطالعاتی:  کنترل حرکتی، علوم اعصاب، توانبخشی اعصاب، بیومکانیک

اطلاعات و آشنایی بیشتر با ایشان:

 https://corsidilaurea.uniroma1.it/en/users/marcoiosauniroma1it

 

دکتر دیوید جی. بم

کشور: کانادا
رشته: فیزیولوژی ورزشی

سمت: استاد دانشگاه مموریال نیوفاندلند

حوزه مطالعاتی: سازگاری عصبی عضلانی

اطلاعات و آشنایی بیشتر با ایشان:

 https://www.mun.ca/hkr/our-people/faculty/david-behm/

دکتر نیام مورتون

کشور: انگلستان
رشته: روانشناسی ورزشی

سمت: مدیر MATP المپیک ویژه و استاد دانشگاه داربی

حوزه مطالعاتی: مهارت های حرکتی

اطلاعات و آشنایی بیشتر با ایشان:

 https://www.linkedin.com/in/dr-niamh-elizabeth-mourton-2325aa23/?originalSubdomain=uk

دکتر یوهان پیون

کشور: بلژیک
رشته: علوم ورزشی

سمت: استاد دانشگاه قنت

حوزه مطالعاتی:  استعدادیابی ورزشی و ارتقاء عملکرد

اطلاعات و آشنایی بیشتر با ایشان:

https://www.researchgate.net/profile/Johan-Pion

 

دکتر پاتریشیا زانیولی

کشور: ایتالیا
رشته: بازاریابی و مدیریت اقتصاد

سمت: استا دانشگاه فلورانس

حوزه مطالعاتی: اقتصاد ورزشی

اطلاعات و آشنایی بیشتر با ایشان:

 https://biography.omicsonline.org/italy/university-of-firenze/patrizia-zagnoli-425532

 

 

دکتر رابیئو موئازا موسی

کشور: مالزی
رشته: مهندسی ورزش

سمت: استاد دانشگاه  ترنگانو

حوزه مطالعاتی:  تحلیل عملکرد، یادگیری ماشینی

عنوان سخنرانی: داده کاوی و یادگیری ماشینی در ورزش: ارزیابی معیارهای موفقیت برای دروازه بانان نخبه در لیگ های فوتبال اروپا

اطلاعات و آشنایی بیشتر با ایشان:

 https://www.researchgate.net/profile/Rabiu-Musa-2

 

دکتر باری چامزکی

کشور: امریکا
رشته: تکنولوژی آموزشی

سمت: استاد دانشگاه امریکن کالج آو اجوکیشن و سردبیر نشریه گراندد تئوری

حوزه مطالعاتی: گراندد تئوری و آموزش الکترونیک

اطلاعات و آشنایی بیشتر با ایشان:

 https://ace.edu/about/faculty/barry-chametzky/

 

 

دکتر یاسوهیسا تاچیا

کشور: ژاپن
رشته: علوم ورزشی

سمت: پژوهشگر پژوهشگاه علوم ورزشی ژاپن

حوزه مطالعاتی:  ارتقاء عملکرد

اطلاعات و آشنایی بیشتر با ایشان:

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/english/activities/tabid/948/Default.aspx

 دکترمحمد امیر العبدالله

کشور: مالزی
رشته: مکاترونیک و طراحی سیستم

سمت: استاد دانشگاه پاهانگ مالزی

حوزه مطالعاتی:  مهندسی ورزش، یادگیری ماشینی

اطلاعات و آشنایی بیشتر با ایشان:

 https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Amirul-Abdullah

 

دکتر انوار عبدالمجید

کشور: مالزی
رشته: توانبخشی روباتیک

سمت: استاد دانشگاه پاهانگ مالزی

حوزه مطالعاتی: توانبخشی، یادگیری ماشینی

اطلاعات و آشنایی بیشتر با ایشان:

 http://academic.ump.edu.my/academic/cvacademic/index.cfm?fac_code=FKM1000&idstaff=01893&type=B